“Beýik döwrüň döredijilik kuwwaty – halkara hyzmatdaşlyk, durnukly ösüş, abadan durmuş” atly maslahat

2023-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Mejlisi, ýurdumyzyň syýasy partiýalary we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramaklarynda “Beýik döwrüň döredijilik kuwwaty – halkara hyzmatdaşlyk, durnukly ösüş, abadan durmuş” atly maslahat geçirildi.