Activities calendar

11 September 2021

ABRAÝYŇ ARŞA GALÝAR, DIÝARYM!

Ýurdumyz Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen häzirki döwrüň sebit we ählumumy möhüm meselelerini çözmekde düýpgöter  täze, toplumlaýyn, giň gerimli başlangyçlary, täzeçil taglymlary öňe sürýän ýurt hökmünde umumy ykrar edilen belent derejesini ýene bir gezek tassyklady.

Turkmen