Activities calendar

21 June 2022

Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

Turkmen

Gadyrly Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar!

Hormatly watandaşlar!

Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.