Komitetler

TDP-niň Ruhubelent etrap komiteti

GYZYKLY GEÇEN BÄSLEŞIK

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň medeniýet öýünde jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp mekdep okuwçylarynyň arasynda surat çekmek, aýdym aýtmak we milli saz gurallaryny çalmak boýunça bäsleşik geçirildi.

Turkmen

GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

TDP-niň Ruhubelent etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary, hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. 

Turkmen