Hoşallyk maslahaty

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, syýasy partiýalar,  jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamaklarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasy tarapyndan Aşgabat şäherine “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyja goşan goşandy üçin halkara güwänamasynyň berilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.