“Ösüşli ýollarymyzyň nyşany ahalteke bedewleri halkymyzyň buýsanjy we milli mirasydyr” atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamaklarynda “Ösüşli ýollarymyzyň nyşany ahalteke bedewleri halkymyzyň buýsanjy we milli mirasydyr” atly maslahat geçirildi.