«Sagdyn durmuş – Halkyň Arkadagly zamanasynyň baş ýörelgesi» atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen “Sagdyn durmuş – Halkyň Arkadagly zamanasynyň baş ýörelgesi” atly maslahat geçirildi.