“Sagdyn jemgyýet – Berkarar döwlet” atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamaklarynda “Sagdyn jemgyýet – Berkarar döwlet” atly maslahat geçirildi.