«Türkmenistan – BMG: dünýäde parahatçylygy we hyzmatdaşlygy üpjün etmek ugrunda hyzmatdaşlyk» atly maslahat

Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan «Türkmenistan – BMG: dünýäde parahatçylygy we hyzmatdaşlygy üpjün etmek ugrunda hyzmatdaşlyk» atly maslahat geçirildi.