Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň II Maslahaty

2023-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň II Maslahaty geçirildi.