Çäreler

2022-NJI ÝYL «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY»
09.12.2022
3

“Hormatly Prezidentimiziň parahatçylyk söýüjilikli halkara başlangyçlary we durnukly ösüş” atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleri, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, ýurdumyzyň...

30.11.2022
22

«Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer syýasaty-bagtyýar durmuşyň gözbaşy» atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramaklarynda «Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer syýasaty-bagtyýar durmuşyň gözbaşy» atly maslahat geçirildi. 

14.11.2022
68

“Gahryman Arkadagymyzyň halkara hyzmatdaşlyk başlangyçlary: parahatçylyk, ynanyşmak, dost-doganlyk ýoly bilen” atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleri, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, ýurdumyzyň syýasy partiýalary we jemgyýetçilik...

10.11.2022
63

“Halal zähmet – berekediň gözbaşy” atly dabaraly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen...

09.11.2022
76

“Hormatly Arkadagly Serdarymyzyň daşary gatnaşyklar strategiýasy: dost-doganlyk, parahatçylyk we hyzmatdaşlyk ýoly bilen” atly maslahat

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Hormatly Arkadagly Serdarymyzyň daşary gatnaşyklar strategiýasy: dost-doganlyk, parahatçylyk we hyzmatdaşlyk ýoly bilen” atly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: