Çäreler

2023-NJI «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ÝYLY
29.03.2023
5

«Arkadag şäheri — taryhy tejribe, giň mümkinçilikler, bagtyýar ýaşlar» atly maslahat

2023-nji ýylyň 29-njy martynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda «Arkadag şäheri — taryhy tejribe, giň mümkinçilikler, bagtyýar ýaşlar» atly maslahat geçirildi. Arkadag şäheriniň döredilmeginiň maksadyny, wezipelerini hem-de...

11.03.2023
55

“Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we täze taryhy eýýam: pederleriň döwletlilik ýoly bilen beýik maksatlara tarap” atly maslahat

2023-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk  Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda “Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we...

02.03.2023
100

Halkara zenanlar güni mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy

2023-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň düzüminde zähmet çekýän gelin-gyzlaryň gatnaşmagynda aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Baýramçylyk dabarasynyň dowamynda Türkmenistanyň “Türkmengaz”  Döwlet konserniniň Medeni...

02.03.2023
75

“Ösüşlere beslenen täze döwrüň buýsançly zenanlary” atly dabaraly maslahat

2023-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde guramaklarynda “Ösüşlere beslenen täze döwrüň buýsançly...

15.02.2023
99

«Ynsanperwerlik, hoşniýetlilik we birek-birege goldaw bermek ýörelgeleri – halkara ösüşiň ynamly we ygtybarly binýady» atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Halk  Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim ministrliginiň bilelikde guramaklarynda «Ynsanperwerlik, hoşniýetlilik we birek-birege goldaw bermek ýörelgeleri – halkara ösüşiň ynamly we ygtybarly...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: