Çäreler

2022-NJI ÝYL «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY»
12.08.2022
58

«Pederleriň mukaddes ýoly nesilleriň aýdyň ýörelgesidir» atly maslahat

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Bilim ministrliginiň...

27.07.2022
35

“Hormatly Prezidentimiziň halkara ähmiýetli başlangyçlary: ählumumy parahatçylyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk” atly maslahat

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamaklarynda “Hormatly Prezidentimiziň halkara ähmiýetli başlangyçlary: ählumumy parahatçylyk we...

20.07.2022
54

“Halkyň Arkadagly zamanasynda döwletiň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri hem-de senagat pudaklaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary” atly maslahat

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň syýasy partiýalary, Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde gurnamaklarynda “Halkyň Arkadagly zamanasynda döwletiň...

16.07.2022
25

“Halkyň Arkadagly zamanasy: durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentlikleri” atly maslahat

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň syýasy partiýalary, Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilelikde gurnamaklarynda “Halkyň Arkadagly zamanasy: durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentlikleri” atly maslahat geçirildi. Bu maslahata...

02.07.2022
18

“Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti: Halkara, sebit ähmiýetli gatnaşyklary ösdürmegiň täze mümkinçilikleri” atly maslahat

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti: Halkara, sebit ähmiýetli gatnaşyklary ösdürmegiň täze mümkinçilikleri” atly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: