04.04.2024
115

Sagdynlyk — bagtyýarlyk

Garaşsyz döwletimizde Bütindünýä saglyk güni uly ruhubelentlikde bellenilip geçilýär. Türkmen halky hemişe ynsan saglygyna, sagdyn durmuşa uly üns berip gelipdir. “II saglygy — ýurt baýlygy”, “Saglygym — baýlygym”, “Saglygyň gadryn bilgil, hasta bolmasdan burun” diýen...

02.05.2024
83

Ösýär-özgerýär gözel Diýarym

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz günsaýyn gülläp ösýär. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň ýokarlanmagyna, bagtyýar halkymyzyň bähbidine, halkara abraýymyzyň artmagyna...

27.06.2024
34

Ösýär, özgerýär Berkarar Diýar

Medeniýet halkyň kalbydyr Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni durmuşynda taryhy özgerişlere beslenýän tutumly işler giň gerime eýe bolýar. Döwletli Diýarymyzda milli medeniýetimiz we sungatymyz ösüşiň täze belentliklerine göterilip, jemgyýetiň agzybirligini...