TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

–  TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ ÖZ TOPLAN TEJRIBESINIŇ, GÜÝJINIŇ, JEMGYÝETDÄKI MÖHÜM ORNUNYŇ ESASYNDA JEMGYÝETIŇ WE DÖWLETIMIZIŇ DEPGINLI ÖSÜŞINI ÜPJÜN ETMEKDE GELJEKDE HEM ULY IŞLERI BITIRJEKDIGINE BERK YNANÝARYN.

Makalalar

14.09.2021
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda taryh üçin gysga döwrüň içinde ýurdumyzda...
13.09.2021
Вполне очевидно, что аналитический экскурс в хронологию достижений за 30 лет суверенного развития...
13.09.2021
Общий урок по случаю Дня знаний и студенческой молодёжи, который 1 сентября в столичном Конгресс-...
11.09.2021
Ýurdumyz Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen häzirki döwrüň sebit we ählumumy möhüm...

Çäreler

22.09.2021
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi,...
02.09.2021
Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk...
18.08.2021
Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda...
03.08.2021
Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda...

WATAN GAZETI

  

Diýar žurnaly