TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

–  TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ ÖZ TOPLAN TEJRIBESINIŇ, GÜÝJINIŇ, JEMGYÝETDÄKI MÖHÜM ORNUNYŇ ESASYNDA JEMGYÝETIŇ WE DÖWLETIMIZIŇ DEPGINLI ÖSÜŞINI ÜPJÜN ETMEKDE GELJEKDE HEM ULY IŞLERI BITIRJEKDIGINE BERK YNANÝARYN.

Makalalar

28.05.2022
Düýn Daşoguz şäherinde Arkadagly Serdarymyzyň gatnaşmagynda Welaýat köpugurly hassahanasy hem-de...
24.05.2022
Ynsan üçin saglykdan uly baýlyk ýok. Ynsanyň islendik maksadyny hasyl etmegi üçin diňe bir beden...
23.05.2022
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda...
17.05.2022
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwletimiziň ynsanperwer syýasatynyň esasy...

Çäreler

17.05.2022
Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli...
03.05.2022
Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly...
03.05.2022
Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň...
30.04.2022
Şu gün Türkmenistanyň  Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mejlisler jaýynda...

WATAN GAZETI

  

Diýar žurnaly