09.11.2022
168

Ajaýyp döwrüň ösüşleri

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyz ykdysady taýdan çalt depginde ösýär, kuwwatly döwlete öwrülýär, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleri ýokarlanýar. Berkarar Watanymyzyň ähli sebitleriniň özgerip, döwrebap keşbe beslenmegi has-da guwandyrýar. Bu gün Ahal welaýatymyz hem sazlaşykly ösüp, şäherçedir obalarymyzyň...