08.12.2022
199

ARZUWLARYŇ WYSAL BOLÝAN ZAMANY

Bagtly döwletde arzuwlar hemişe wysal bolýar. Bu günki gün pederlerimiziň asyrlaryň dowamynda eden arzuw-islegleri amala aşdy. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy garaşsyz, özbaşdak döwletli bolmak arzuwyny öz eserlerinde beýan edip, halkymyzy agzybirlige, bir döwlete gulluk etmeklige...